domi logo

al. Zwycięstwa 96/98/A106
81–451 Gdynia

DOM-I Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98/A106, 81–451 Gdynia,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000593825,
NIP 5862302380,
REGON 363302286.