domi logo

al. Zwycięstwa 96/98/A106, 81–451 Gdynia

DOM-I Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98/A106, 81–451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000593825, NIP 5862302380, REGON 363302286.